Hyppää sisältöön
fi
en

24.1.2024

Finnfund laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan.

Kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainan vuosittainen korko on 3,5 prosenttia. Joukkovelkakirjalainaa merkitsi joukko sijoittajia, mukaan lukien pääosin vihreisiin joukkolainoihin sijoittavia ulkomaisia sijoittajia. Joukkovelkakirjalaina on Finnfundin ensimmäinen vihreä transaktio ja toinen liikkeeseenlasku Finnfundin syyskuussa 2022 julkaiseman kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Sustainability Bond Framework) alla.

Saatavat varat käytetään Finnfundin kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen vihreiden projektikategorioiden mukaisiin sijoituksiin. Tämä tarkoittaa sellaisten vihreiden lainojen, oman pääoman ehtoisten sijoitusten ja välirahoitusten rahoittamista ja/tai jälleenrahoittamista, joiden pääasiallisena tavoitteena on esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja/tai luonnonvarojen kestävä käyttö.

Liikkeeseenlasku tukee Finnfundin missiota tuottaa pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat maailmanlaajuisia kehityshaasteita.

Samalla se vahvistaa Finnfundin tavoitetta edistää kestävää kehitystä tarjoamalla sijoitusmahdollisuuksia yksityisille sijoittajille. Vuoden 2022 alussa julkaistussa strategiassaan Finnfund linjaa tavoitteekseen nostaa rahoituksensa yksityisen pääoman osuus vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Yksityisen pääoman mobilisointi on avainasemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamisessa kehitysmaissa: YK on arvioinut vuosittaisen rahoitusvajeen olevan jopa 2500 miljardia.

”Vastuulliset, innovatiiviset yritykset ja sijoittajat ovat keskeisessä asemassa sekä maailmanlaajuisten että paikallisten haasteiden ratkaisemisessa, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa sekä luontokadon estämisessä. Pääomamarkkinat ovat myös tärkeitä siirryttäessä pois fossiilisista polttoaineista. Olemme iloisia saamastamme vahvasta tuesta työllemme, vaikuttavuussijoittamiselle sekä tavoitteellemme edistää kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Liikkeeseenlaskun ainoana pääjärjestäjänä toimi Jefferies GmbH.

”Olemme iloisia voidessamme avustaa Finnfundia sen tähän mennessä pisimmän private placement -järjestelyn toteuttamisessa ja sen innovatiivisten vihreiden sijoitusten esittelyssä. Tämä liikkeeseenlasku kuvastaa, että Finnfund kiinnostaa ulkomaisia sijoittajia ja  vahvistaa Finnfundin asemaa johtavana kehitysrahoittajana,” sanoo Andrey Medvedev, Senior Vice President, Jefferies.

Kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehys, riippumaton arvio sekä varmennusraportit löytyvät osoitteesta: https://www.finnfund.fi/investoiminen/investoinnit/kestavan-kehityksen-joukkovelkakirjalainat/.

Lisätietoja:
Olli Sinnemaa, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 050 422 6478, olli.sinnemaa@finnfund.fi
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, p. 040 620 9767, kirsi.pere@finnfund.fi (median yhteydenotot)

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta ja luomme pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita. Sijoitamme vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Keskitymme erityisesti uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen, rahoitusalaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Yhteensä Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,22 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on yli 100 työntekijää Helsingissä ja Nairobissa. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi.

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: