Hyppää sisältöön
fi
en

3.10.2022

Finnfund julkaisee kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen

Suomalainen kehitysrahoittaja Finnfund  on julkaissut kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Sustainability Bond Framework). Se vahvistaa Finnfundin tavoitetta edistää kestävää kehitystä tarjoamalla sijoitusmahdollisuuksia yksityisille sijoittajille.

Kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehys on suunniteltu tukemaan Finnfundin tulevien vihreiden, sosiaalisesti kestävien ja/tai kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua.

”Kestävän kehityksen joukkovelkalainakirjojen viitekehys on meille tärkeä etappi. Haluamme mobilisoida lisää rahoitusta kestävään kehitykseen ja ilmastotoimiin sekä tarjota samalla myös muille sijoittajille mahdollisuuden tulla mukaan tähän työhön”, sanoo Olli Sinnemaa, Finnfundin talous- ja rahoitusjohtaja.

”Erityisesti tällaisena haastavana aikana kaltaisiamme sijoittajia tarvitaan. Vaikka maailmantilanne on monella tavalla murroksessa, se avaa sijoittajille myös uusia mahdollisuuksia”, Sinnemaa jatkaa.

Finnfundin missiona on tuottaa pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat maailmanlaajuisia kehityshaasteita. Vuoden alussa julkaistussa strategiassaan yhtiö linjaa tavoitteekseen nostaa rahoituksensa yksityisen pääoman osuus vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Yksityisen pääoman mobilisointi on avainasemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamisessa kehitysmaissa: YK on arvioinut vuosittaisen rahoitusvajeen olevan jopa 2,5 biljoonaa.

Lähtökohtana ICMAn kansainväliset periaatteet

Kestävän kehityksen joukkovelkalainakirjojen viitekehyksen puitteissa Finnfund voi laskea liikkeeseen kolmenlaisia joukkovelkakirjalainoja:

1) vihreitä joukkovelkakirjalainoja, joilla rahoitetaan ja/tai jälleenrahoitetaan vihreitä lainoja, osakesijoituksia ja välirahoitusta, joiden päätavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen (vihreät hankkeet);

2) sosiaalisesti kestäviä joukkovelkakirjalainoja, joilla rahoitetaan ja/tai jälleenrahoitetaan sosiaalisesti kestäviä lainoja, osakesijoituksia ja välirahoitusta, joiden päätavoitteena on heikommassa asemassa olevien väestöryhmien elin- ja terveysolojen parantaminen (sosiaaliset hankkeet), ja

3) kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainoja, joilla rahoitetaan ja/tai jälleenrahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät edellä mainitut, vihreiden ja sosiaalisesti kestävien hankkeiden periaatteet (kestävän kehityksen hankkeet).

Viitekehys on linjassa kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (ICMA) vuonna 2021 julkaisemien vihreiden, sosiaalisesti kestävien ja kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen periaatteiden kanssa.

Viitekehyksen laatimisen neuvonantajana on toiminut Danske Bank. Riippumattoman ulkopuolisen arvion sille on antanut Sustainalytics.

Kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainojen viitekehys sekä riippumaton arvio ovat saatavilla osoitteessa Kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainat – Finnfund

Lisätietoja:
Olli Sinnemaa, talous- ja rahoitusjohtaja, olli.sinnemaa@finnfund.fi,  p. 050 422 6478
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere@finnfund.fi, p. 040 620 9767 (median yhteydenotot)

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta ja luomme pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita. Sijoitamme vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Keskitymme erityisesti uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen, rahoitusalaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Yhteensä Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,12 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on 90 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa http://www.finnfund.fi

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: