Hyppää sisältöön
fi
en

29.9.2021

Siirtyminen digitaalisiin pankkipalveluihin ei ole pankeille enää vaihtoehto vaan elinehto

Kuutti Kilpeläinen

Taloudellinen osallisuus tarkoittaa sitä, että sekä yksilöillä että yrityksillä on mahdollisuus käyttää hyödyllisiä ja kohtuuhintaisia pankkipalveluita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Maailmanpankki on todennut, että käyttötili on ensimmäinen askel kohti laajempaa taloudellista osallisuutta. Kun ihmisillä on pankkitili käytössään, he hyödyntävät todennäköisemmin myös muita palveluita kuten luottomahdollisuutta ja vakuutuksia. Pankkitilin haltijat perustavat muita todennäköisemmin yrityksiä, hallitsevat riskejä ja sijoittavat koulutukseen ja terveyteen. He myös selviytyvät mahdollisista taloudellisista kriiseistä muita paremmin, mikä parantaa heidän yleistä elämänlaatuaan.

Digitaaliset sovellukset paikkaavat aukkoja

Finnfundissa meillä on pitkä historia taloudellisen osallisuuden edistämisestä. Olemme sijoittaneet mikrorahoituslaitoksiin ympäri maailmaa. Viime aikoina erilaiset puhelimella käytettävät palvelut ovat yleistyneet kehitysmaissa, ja olemme nähneet miten tärkeä rooli digitaalisilla ratkaisuilla on taloudellisen osallisuuden aukkojen paikkaamisessa. Ne tarjoavat pankkipalveluita ihmisille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Osin tämän vuoksi digitaaliset ratkaisut ja infrastruktuuri valittiin yhdeksi Finnfundin avaintoimialoista. Näemme digitaaliset innovaatiot välineenä, jota tarvitaan voidaksemme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Digitaaliset pankkipalvelut ovat hieno esimerkki siitä, miten teknologialla on tärkeä rooli vaikuttavuuden aikaansaamisessa. Sijoittajana arvioimme aina sijoituskohteidemme tulevaisuudennäkymiä ennen sijoituspäätöksen tekemistä. En itse pysty hahmottamaan, millainen tulevaisuus voisi olla sellaisella rahoituslaitoksella joka ei keskity tuomaan digitaalisia ratkaisuja liiketoimintansa ytimeen.

McKinseyn mukaan pankkitilien määrä on lisääntynyt Afrikassa merkittävästi. Vuonna 2012 maanosan asukkaista 170 miljoonalla oli pankkitili, kun vuonna 2017 luku oli jo kasvanut 300 miljoonaan. Vuonna 2022 jo 450 miljoonalla afrikkalaisella ennustetaan olevan pankkitili käytössään. Suunta on oikea, mutta yli puolella maanosan asukkaista ei edelleenkään ole mahdollisuutta käyttää perinteisten pankkien palveluita. Myöskään pankkikonttoreiden määrä ei ole kasvanut. Mobiilipankkeja ja muita digitaalisia ratkaisuja tarvitaan, jotta voidaan tavoittaa useampia ihmisiä.

Pandemia vauhditti digitaalista kehitystä, jonka on jatkuttava

Koronakriisi on lisännyt digitaalisten kanavien käyttöönottoa ja monien maiden hallitukset etenkin kehittyvillä markkinoilla ovat modernisoineet lainsäädäntöään tukeakseen ja vauhdittaakseen siirtymää digitaalisiin ja puhelimella käytettäviin pankkipalveluihin. Monessa maassa rahansiirtojen rajoituksia on muutettu, jotta puhelimella voidaan siirtää yhä useammin ja suurempia rahamääriä. Samalla asiakastuntemukseen liittyviä prosesseja on sujuvoitettu. Vaikka sääntelyä onkin saatu ketterämmäksi, erityisesti telecom-alalla markkinoita on edelleen vapautettava, jotta välineet ja palvelut saadaan yhä useamman ihmisen ulottuville.

Sääntelyn nopeat muutokset ja digitaalisten pankkipalveluiden käytön lisääntyminen ovat luoneet tarvetta uudenlaisille palveluille. Finanssiteknologiaan keskittyneet yritykset haastavat tässä perinteisiä pankkeja. Pankit ovat tunnistaneet käynnissä olevan vallankumouksen ja muokkaavat palveluitaan asiakkailleen sopiviksi. Digitaaliset pankkipalvelut eivät enää ole lisä, vaan olennainen ja välttämätön osa pankkitoimintaa. Muutos on tapahtunut nopeasti.

Digitaalisten finanssipalveluiden eduista on kiistattomia todisteita, kuten taloudellisen osallisuuden laajeneminen ja BKT:n kasvu. Finnfund etsii jatkuvasti sijoitusmahdollisuuksia yrityksistä, joilla on teknologista osaamista ja ratkaisuja ja joiden avulla saadaan yhä useampi ihminen finanssipalveluiden pariin.

Kuutti Kilpeläinen 
rahoituspäällikkö, Finnfund

 

Lue myös 

Digitaalisuus yhdistää ja erottaa – saavutettavuuteen, syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen on sijoitettava

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: