Hyppää sisältöön
fi
en

1.11.2019

SDG 13: Ilmastoteot ovat Asia Biogasille ykkösasia

Des Godson

SDG 13

Finnfundin kaakkoisaasialaiselle kumppanille Asia Biogasille YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 13 eli ilmastotekojen toteuttaminen on ykkösasia. Se on tavoitteista tärkein, koska ilman radikaaleja ilmastotoimia muut 16 tavoitetta eivät etene.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan ilmastoystävällistä teknologiaa ja prosesseja. Kaakkois-Aasian trooppisessa ilmastossa kaikkein tehokkain ja taloudellisesti edullisin ilmastoteko on jätteiden anaerobinen mädätys, jota Asia Biogas käyttää tuottaessaan maatalousjätteestä biokaasua.

 Orgaanista jätettä, arkkeja ja bakteereja

Arkeiksi kutsutut mikro-organismit ovat kaikkein alkeellisimpia elämän muotoja. Ne muistuttavat bakteereja mutta ovat lähempänä aitotumaisia eliöitä, joihin kuuluvat kasvit, eläimet ja sienet. Arkit ovat olleet olemassa miljardeja vuosia. Ne viihtyvät lämpimissä, pimeissä ja hapettomissa ympäristöissä, joissa on runsaasti orgaanista ainesta – esimerkiksi jätevesialtaissa. Sopivissa olosuhteissa arkit alkavat yhdessä bakteerien kanssa hajottaa orgaanista ainesta ja muodostaa metaania. Ne siis tuottavat biokaasua.

 

Kaakkois-Aasiassa riittää biokaasua

Kaakkois-Aasiassa on trooppinen ilmasto, runsaasti hedelmällistä maata ja suuri maataloussektori. Alue on maailman riisiaitta ja riisin lisäksi maailman suurin maniokin, kasviöljyn ja monien hedelmien tuottaja. Maatalouden alkutuotannossa syntyy orgaanista jätettä, josta iso osa jää hajoamaan esimerkiksi jätevesialtaisiin tai veden alle jääneille pelloille. Anaerobisissa olosuhteissa mikro-organismit alkavat hajottaa orgaanista jätettä ja tuottaa biokaasua, joka päätyy ilmakehään. Vaihtoehtona on kerätä orgaaninen jäte talteen ja ottaa hajoamisesta syntyvä biokaasu hyötykäyttöön. Niin tai näin, Kaakkois-Aasiassa syntyy biokaasua enemmän kuin missään muualla maailmassa.


Biokaasuteknologian hyödyntäminen vajavaista

Miksi biokaasulla sitten on niin suuri merkitys ilmastotyössä? Biokaasusta noin 60 prosenttia on metaania, jonka ilmakehää lämmittävä vaikutus on 28 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. Metaanipäästöjen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on osasyy ilmastokriisiin. Asia Biogas ja Finnfund ovat olleet aktiivisesti mukana biokaasuhankkeissa Thaimaassa, joka on maailman johtava jätevesistä talteenotettavan biokaasun tuottaja. Nykyisin useimmat maniokista tärkkelystä valmistavista tehtaista Thaimaassa tuottavat lämpöenergiansa pääasiassa biokaasulla; muutos on valtava verrattuna vuoteen 2002, jolloin valmistui Asia Biogasin ensimmäinen tärkkelysjätettä hyödyntävä biokaasutehdas. Ylijäämäbiokaasun monet tärkkelystehtaista käyttävät uusiutuvan energian tuottamiseen.

Asia Biogasin nykyinen strateginen painopiste on Indonesiassa, jossa arviolta vain 10 prosenttia palmuöljytehtaista ottaa talteen biokaasua jätevesistään. Jätevesistä aiheutuvien vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen määrä on Asia Biogasin arvion mukaan yli 40 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia, mikä vastaa reilua 70:tä prosenttia Suomen vuotuisista kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä (2017). Biokaasun talteenottoon tarvittava teknologia ja osaaminen ovat jo olemassa, mutta niitä ei vielä hyödynnetä riittävästi. Tähän Asia Biogas haluaa tuoda muutoksen. Ilmastohyötyjen lisäksi biokaasuvoimaloiden puolesta puhuu myös se, että niiden toimintavarmuus on parempi kuin esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloiden.

Biokaasun hyödyntäminen on ilmastoteko, mutta sen lisäksi sillä on tärkeä rooli myös muissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joita ovat muun muassa puhdas vesi ja sanitaatio (tavoite 6), edullinen ja puhdas energia (tavoite 7), vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto (tavoite 12) ja kestävät kaupungit ja yhteisöt (tavoite 11). Millään muulla uusiutuvalla energiamuodolla ei pystytä edistämään kestävän kehityksen tavoitteita Kaakkois-Aasiassa yhtä kattavasti kuin biokaasulla.

Des Godson
toimitusjohtaja, Asia Biogas

Artikkelin kirjoittaja Des Godson on uusiutuvan energian ja vähähiilisten investointien asiantuntija. Hän on työskennellyt Asia Biogasissa vuodesta 2012 ja oli järjestämässä vuonna 2013 toteutunutta myyntiä yhtiön toimivalle johdolle. Aiemmin Godson on työskennellyt tiiminvetäjänä päästökauppaan erikoistuneessa sijoitusrahastossa Trading Emissions plc:ssä sekä neuvonantajana ilmastonmuutosasioissa konsulttiyritys KPMG:ssä.

Lue myös:
SDG 17: Kestävä kehitys köyhimpiin maihin vain 13€/kk?

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: