Hyppää sisältöön
fi
en

Arviointi: Energiainvestointien, tulojen ja työpaikkojen yhteys Kap Verdellä

Hanke: Cabeólica
Maa: Kap Verde
Toimiala: Tuulivoima

 

Tietoa hankkeesta

Cabeólican 25,5 megawatin tuulipuisto koostuu 30 tuuliturbiinista neljällä Kap Verden saarella: Santiagolla (9,35 MW), Sao Vicentellä (5,95 MW), Salilla (7,65 MW) ja Boa Vistalla (2,55 MW).  Hankeyhtiön omistajat ovat Africa Finance Corporation (57 %), Finnfund (37 %), Electra (3,25 %) ja Kap Verden valtio (2,75 %). Valmistumisensa jälkeen Cabeólica on tuottanut yli 20 prosenttia Kap Verden vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Finnfund investoi Cabeólicaan vuonna 2010.

Miksi?

Kap Verde on pieni, kymmenestä saaresta koostuva valtio, joka sijaitsee noin 500 kilometriä Afrikan länsirannikosta länteen. Asennettu energiantuotantokapasiteetti on kasvanut 90 megawatista 199 megawattiin vuosina 2009–2016. Kasvun takana ovat investoinnit lauhdevoimalaitoksiin sekä Cabeólican tuulipuistoon, joka nosti Kap Verden uusiutuvan energian tuotannon osuuden kerralla nollasta yli 20 prosenttiin.

Cabeólican tuulipuistosta huolimatta valtaosa (80 %) maan energiasta tuotetaan edelleen tuontidieseliä tai -öljyä käyttävissä lauhdevoimalaitoksissa. Kap Verde on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Keskeiset tulokset

  • Uusi 25,5 megawatin tuulipuisto on lisännyt energiantarjontaa 14 prosenttia.
  • Tuottamalla verkkoon uusiutuvaa, edullisempaa energiaa, Cabeólica on laskenut Kap Verden keskimääräistä energiantuotantokustannusta arviolta lähes 8 prosenttia eli 2 eurosenttiä kilowattitunnilta. Tämä ei kuitenkaan ole laskenut kuluttajasähkön hintaa, sillä sähkön hinta Kap Verdellä ei seuraa tuotannon kustannustasoa.
  • Siirtyminen voimalaitoksilla tuotetusta energiasta tuulivoimaan on vähentänyt Kap Verdelle maahantuodun polttoaineen tarvetta arviolta 12 prosenttia (17 miljoonaa litraa). Tämä vastaa 10,6 miljoonaa euroa ja 2,1 prosenttia maan ulkomaankaupan alijäämästä.
  • Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 58,7 kilotonnia, mikä on noin 12 prosenttia Kap Verden kokonaispäästöistä.
  • Cabeólican tuulipuisto on vähentänyt sähkökatkoksia arviolta 60 prosenttia, mikä puolestaan on lisännyt yritysten tuotantoaikaa 0,8 prosenttia ja maan kokonaistuotantoa 0,25 prosenttia. Työpaikkoja on syntynyt 535 ja tuloja 2,7 miljoonaa euroa.

Miten arviointi toteutettiin?

Arvioinnin tilasivat Finnfund ja Africa Finance Corporation, ja sen toteuttivat Teodora Nenova, Max Markrich ja Rene Kim konsulttiyhtiö Steward Redqueenistä, http://www.stewardredqueen.com/en/home

Arviointi toteutettiin keväällä 2018, ja siinä selvitettiin energian edullisen hinnan ja saatavuuden vaikutusta talouteen.  Arvioinnissa luotiin sähkön hintamalli, analysoitiin tietoa sähkökatkoksista sekä arvioitiin panos-tuotosmallin ja työvoimaa koskevan tiedon avulla vaikutuksia talouteen ja työllisyyden kasvuun.

Lisätietoja:

Graph describing impact of Cabeolica