Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Finnfund lyhyesti

Missio

Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. 

Rahoituskohteet

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja, joka edistää kestävää kehitystä tarjoamalla pitkäaikaista riskirahoitusta yksityisiin hankkeisiin kehitysmaissa.

Hankkeilta edellytetään kannattavuutta, vastuullisuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä, joihin liittyy suomalainen yritysintressi tai kehityspoliittinen intressi. Tämä voi tarkoittaa joko yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa, kuten esimerkiksi hankkeita, joissa suomalainen yritys on osakkaana tai teknologiatoimittajana. Kehityspoliittinen intressi voi tarkoittaa esimerkiksi hankkeita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta.


Rahoitusta kehitTYVIIN MAIHIN 

Finnfund rahoittaa yritysten hankkeita kehitysmaissa ja Venäjällä. Kehitysmaiksi lasketaan OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) kehitysapukomitea DAC:n määrittelemät kehitysmaat.


Tuotteet ja palvelut

Tarjoamme asiakasyrityksillemme oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista 35 vuoden kokemuksella (ks. Finnfundin rahoitusinstrumentit).

Hankevalmisteluun voi hakea tukea Finnpartnershipiltä, joka on Finnfundin hallinnoima ja ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja liikekumppanuustukea.

Finnfund on Team Finland -verkoston ja eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmän (EDFI) jäsen.


Omistajat

Finnfundin omistajia ovat Suomen valtio 93,8 %, Finnvera 6,1 % sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK 0,1%.