Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Finnfund lyhyesti

Missio

Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. 

Rahoituskohteet

Finnfundin rahoituskohteina voivat olla teollinen ja palveluja tuottava yritystoiminta, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat. Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä, joihin liittyy suomalainen intressi. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi korostamme rahoituksessamme hankkeiden myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia.

Finnfund sijoittaa ensisijaisesti suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin. Finnfund voi myös rahoittaa suomalaista teknologiaa tai osaamista käyttäviä tai merkittävästi ympäristöä parantavia hankkeita.


Rahoitusta kehitTYVIIN MAIHIN 

Finnfund rahoittaa yritysten hankkeita kehitysmaissa ja Venäjällä. Kehitysmaiksi lasketaan OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) kehitysapukomitea DAC:n määrittelemät kehitysmaat.


Tuotteet ja palvelut

Tarjoamme asiakasyrityksillemme oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista 35 vuoden kokemuksella (ks. Finnfundin rahoitusinstrumentit).

Hankevalmisteluun voi hakea tukea Finnpartnershipiltä, joka on Finnfundin hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja liikekumppanuustukea.

Finnfund on Team Finland -verkoston ja eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmän (EDFI) jäsen.


Omistajat

Finnfundin omistajia ovat Suomen valtio 93,4 %, Finnvera 6,5 % sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK 0,1%.