Hyppää sisältöön
fi
en

Arviointi: Energiainvestointien vaikutukset Hondurasissa

Projektit: La Vegona, Los Laureles, Mezapa, Valle
Maa: Honduras
Toimiala: Renewable energy

 

Tietoa hankkeista

Finnfund on investoinut yhteensä 35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria neljään uusiutuvan energian hankkeeseen Hondurasissa: La Vegonaan (38,5 MW:n vesivoimala), Los Laurelesiin (4,8 MW:n vesivoimala), Mezapaan (9,4 MW:n vesivoimala) ja Valle Solariin (50 MW:n aurinkovoimapuisto). Investoinnit tehtiin vuosina 2010–2015. Finnfund irtautui La Vegonasta vuonna 2017.

Finnfundin energiainvestointeja Hondurasissa:

 

Nimi Toiminta Tuotantokapa-siteetti  MW Tuotettu energia 2016 (GWh)
La Vegona Tuulivoima 38,5 161,78
Los Laureles Tuulivoima 4,8 30,265
Mezapa Tuulivoima 9,4 48,09
Valle Solar Aurinkovoima 50 131,92

 

Miksi?

Hondurasin hallitus on 2000-luvulla kannustanut yksityisiä energiantuottajia investoimaan uusiutuvaan energiaan. Taustalla on pyrkimys vastata kasvavaan sähköntarpeeseen ja vähentää riippuvuutta kalliista ja saastuttavista lauhdevoimaloista. Asennettu energiantuotantokapasiteetti onkin kasvanut yli 50 prosenttia vuosina 2009–2016 (2,450 megawattiin) pitkälti juuri uusiutuvan aurinko- ja tuulivoiman ansiosta.

Vaikka uusiutuvan energian tuotanto Hondurasissa on lisääntynyt, maan energiantuotanto nojaa edelleen pääasiassa dieseliä ja polttoöljyä polttoaineena käyttävään lauhdevoimaan. Tärkeä energianlähde on myös valtio-omisteisten laitosten tuottama vesivoima. Aurinkovoiman osuus tuotetusta energiasta on 17 prosenttia ja tuulivoiman 7 prosenttia.

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, onko energiainvestoinneilla ollut vaikutusta maan talouteen ja työllisyyteen – eli vaikuttaako energian parempi saatavuus ja edullisempi hinta eri talouden alojen ja toimijoiden kehitykseen.

Keskeiset tulokset

Finnfundin sijoitukset ovat lisänneet Hondurasin toteutunutta energiantuotannon kapasiteettia 4 prosenttia.

  • Finnfundin rahoittamat voimalat ovat korvanneet lauhdevoimaa edullisemmalla vesi- ja aurinkovoimalla ja pienentäneet maan keskimääräistä energiantuotantokustannusta lähes 5 prosenttia.
  • Fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten korvaaminen on vähentänyt maahantuodun polttoaineen määrää 9 prosenttia (400 000 barrelia/vuosi) ja maan hiilidioksidipäästöjä 3 prosenttia.
  • Sähkökatkoksiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Arvioiden mukaan yritysten tuotantoaika on lisääntynyt 0,5 prosenttia, mikä vastaa 43 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvonlisää maan talouteen ja yli 5 000:ta työpaikkaa.
  • Lisäksi laitokset ovat luoneet itse runsaat 500 työpaikkaa sekä tuottaneet 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta lisäarvoa.

Arvioinnin toteutus

Arvioinnin tilasi Finnfund, ja sen toteuttivat Teodora Nenova, Max Markrich ja Rene Kim konsulttiyhtiö Steward Redqueenistä, http://www.stewardredqueen.com/en/home.

Arviointi toteutettiin keväällä 2018, ja siinä selvitettiin energian edullisen hinnan ja hyvän saatavuuden vaikutusta talouskasvuun. Arvioinnissa luotiin sähkön hintamalli, analysoitiin tietoa sähkökatkoksista sekä arvioitiin panos-tuotosmallin ja työvoimaa koskevan tiedon avulla vaikutuksia talouteen ja työllisyyden kasvuun.

 Lisätietoja

Finnfund: Valle Solar: Puhdasta aurinkoenergiaa Hondurasin maaseudulle

Impact of renewable energy investments in Honduras