Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Rahoitusinstrumentit

Finnfund rahoittaa kehitysmaissa ja Venäjällä toimivia tai niihin perustettavia yrityksiä. Rahoitusinstrumenttejamme ovat osakepääomasijoitus, investointilaina, välirahoitus tai näiden yhdistelmät sekä poikkeustapauksissa myös takaukset. Kohdeyritysten tulee toimia yksityisellä sektorilla tai olla yksityistämishankkeita.

Hankkeilta edellytetään kannattavuutta, vastuullisuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä, joihin liittyy suomalainen yritysintressi tai kehityspoliittinen intressi. Tämä voi tarkoittaa joko yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa, kuten esimerkiksi hankkeita, joissa suomalainen yritys on osakkaana tai teknologiatoimittajana. Kehityspolittiinen intressi voi tarkoittaa esimerkiksi hankkeita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta.

Finnfundin rahoitus ei ole sidottu Suomesta tehtäviin hankintoihin.

Osakepääomasijoitus

Finnfund osallistuu yrityksen oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen vähemmistösijoittajana. Finnfundin osuudesta sovitaan tapauskohtaisesti ja osakepääomasijoitus on enintään 30 prosenttia rahoitettavan yrityksen pääomasta.

Yritystoiminnan vakiinnuttua Finnfund luopuu osakkuudestaan. Sijoituksesta irtaantumisen reunaehdot sovitaan osakkaiden kanssa jo rahoituksen neuvotteluvaiheessa.


Investointilaina

Finnfund myöntää keskipitkiä ja pitkiä investointilainoja yrityksen perustamis- tai laajennusinvestointeihin. Finnfundin osuus (yleensä noin 1-10 miljoonaa euroa) voi olla noin kolmannes hankkeen kokonaisrahoitustarpeesta. Hankkeissa on usein mukana myös muita rahoittajia.

Investointilainan korkotasoon vaikuttavat hankkeeseen ja kohdemaahan liittyvät riskit, lainan vakuus, lyhennyksistä vapaat vuodet ja takaisinmaksuaika. Laina-aika määritellään hankkeen takaisinmaksukyvyn mukaan. Lainaan on mahdollisuus saada lyhennyksistä vapaita vuosia.

Lainavaluutta on yleensä dollari tai euro.


Välirahoitus

Hankkeen pääomatarpeiden mukaan Finnfundin rahoitus voidaan järjestää myös välirahoitusinstrumenteilla (esim. vakuudeton pääomalaina, etuoikeutetut osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina).


Takaukset

Takauksia voidaan myöntää poikkeuksellisesti esimerkiksi tapauksissa, joissa rahoitusta on sen avulla saatavissa paikallisista rahoituslaitoksista paikallisvaluutassa.


Yhteisrahoitus

Voimme rahoittaa hankkeen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, jos hankkeen rahoitustarpeet ovat suuret. Finnfund rahoittaa hankkeita yhdessä mm. Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), Aasian kehityspankin (ADB), Euroopan Investointipankin EIB:n ja muiden kehityspankkien sekä kaupallisten rahoituslaitosten kanssa.

Tärkeitä yhteisrahoituskumppaneita ovat Finnfundia vastaavat kehitysrahoittajat muissa Euroopan maissa. Finnfund on eurooppalaisten kehitysrahoitusyhtiöiden yhteenliittymän European Development Finance Institutionsin (EDFI) jäsen.