Hyppää sisältöön
fi
en

13.2.2023

VTV Finnfundista: ”Sijoitustoiminnan kehitysvaikutusten ennakkoarviointi on kehittynyt viime vuosina  – ja niiden painoarvoa hankkeissa on hyvä edelleen vahvistaa”

Finnfund on valtio-omisteinen vaikuttavuussijoittaja, joka edistää kestävää kehitystä rahoittamalla kannattavia ja vastuullisesti toimivia yrityksiä kehitysmaissa.  Sen tavoitteena on edistää kehitysmaiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tänään ilmestyneessä tarkastuskertomuksessaan Valtiontalouden tarkastusvirasto  (VTV)  toteaa, että Finnfund arvioi sijoituskohteita järjestelmällisesti taloudellisten ja muiden riskien osalta, ja tuottotavoite  ohjaa pitkälti yhtiön toimintaa. Finnfund on myös jatkuvasti pyrkinyt parantamaan sijoitustoiminnan kehitysvaikutuksen arviointia ja mittaamista. VTV:n mukaan tuota työtä on tärkeää edelleen jatkaa, jotta tehtävässä onnistumista voi vielä nykyistä paremmin arvioida.

”Jatkuva kehitystyö on toimintamme ytimessä, ­ja on hienoa, että tarkastuskertomus on tätä myös korostanut. Kuten VTV tarkastuskertomuksessaan toteaa, Finnfundin rahoittamat hankkeet työllistävät ihmisiä, tuottavat verovaroja ja rahoitetut yhtiöt tuottavat taloudellista toimeliaisuutta ja hyödykkeitä alueilleen”, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi. ”Liiketoiminnan synnyttämisen yhteydessä on lisäksi vahva painotus ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa sekä tasa-arvotyössä”.

VTV suosittaa, että Finnfundin omistajaohjauksesta vastaavan ulkoministeriön tulisi määrittää millä instrumenteilla ja kuinka paljon se yhtiötä enimmillään jatkossa rahoittaa. Finnfund saa rahoituksensa Suomen valtiolta, yksityisiltä pääomamarkkinoilta sekä sijoitustensa tuotosta. Finnfundin toiminta ja rahoitus ovat viime vuosina kasvaneet lähinnä lainarahoituksen – kahden vuosina 2016 ja 2019 myönnetyn valtion vaihtovelkakirjan – myötä. Valtion talousarviossa ne ovat finanssisijoituksia. Riippumatta siitä, onko valtion rahoitus lainaa tai pääomaa, Finnfundin tehtävänä on rahoittaa kannattavia hankkeita, joissa raha ei kulu, vaan se kierrätetään aina uusiin hankkeisiin.

”Lainarahoituksestaan Finnfund maksaa valtiolle korkoja. Lisäksi olemme onnistuneet myös kasvattamaan yksityisen rahoituksen määrää sijoitushankkeille, muun muassa laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja”, kuvaa Kangasniemi.

Ulkoministeriö on osoittanut Finnfundille lukuisia tavoitteita, mukaan lukien kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.  Finnfundin toiminnan ydin ja keskeisin kehitysvaikutus on kestävän ja kannattavan liiketoiminnan synnyttäminen.  VTV:n mukaan ministeriön tulisi tarkentaa erityistehtävää, ja määritellä, millaisia kehitysvaikutuksia toiminnalla ensisijaisesti tavoitellaan.  VTV:n mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden määrä on liian suuri, jotta Finnfund voisi systemaattisesti edistää kaikkia niitä. Omistajaohjauksen olisi myös hyvä arvioida, millaisia vastuita Sanna Marinin hallitusohjelman linjaus Finnfundin toimintaedellytyksen turvaamisesta tarkoittaa.

Tarkastuskertomuksessaan Finnfundin sijoitustoiminta ja riskienhallinta  Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkasti yhtiön toimintaa ja omistajaohjausta.  Tarkastuksen aineisto kerättiin pääasiassa keväällä 2022, ja tarkastelun alla oli noin 50 Finnfundin sijoituskohdetta.

Lue myös ulkoministeriön tiedote aiheesta: Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi Finnfundin sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi, jaakko.kangasniemi@finnfund.fi, p. 040 577 7676
Materiaalit: Viestintäjohtaja Unna Lehtipuu, unna.lehtipuu@finnfund.fi, p. 040 624 0896

 

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: