Hyppää sisältöön
fi
en

25.5.2023

Finnfundin sijoitusalkku kasvoi ja tulos kääntyi positiiviseksi

Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfundin sijoitussalkku kasvoi viime vuoden aikana 780 miljoonasta 810 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset olivat yhteensä noin 1,22 miljardia euroa. Afrikka on edelleen Finnfundin ensisijainen sijoituskohde: se kattaa 57 % volyymista ja 54 % päätöksistä.

Luvut käyvät ilmi Finnfundin vuosikertomuksesta, joka kokoaa yhteen keskeiset tiedot Finnfundin taloudellisista tuloksista, vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta.

”Vuosi 2022 oli monella tavoin poikkeuksellinen. Useat samanaikaiset kriisit, Ukrainan sota, koronapandemia sekä poliittiset levottomuudet ja yleinen taloudellinen epävarmuus, inflaatio ja erityisesti energian sekä ruoan hintojen nousu ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti. Tämä on heijastunut voimakkaasti myös kehittyville markkinoille,” sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

”Kehitysrahoittajana tehtävänämme on kuitenkin olla siellä, missä meitä tarvitaan eniten. Kriisit muokkaavat markkinoita ja tarjoavat samalla myös mahdollisuuksia. Olemme onnistuneet toimimaan kannattavasti, ylittämään uusia hankkeita koskevat tavoitteemme sekä kasvattamaan strategiamme mukaisesti niin sijoitussalkkumme kokoa kuin sen vaikuttavuutta. Samalla olemme pitäneet sijoitussalkkumme hiilinettonegatiivisena eli sijoituksemme sitovat hiiltä enemmän kuin ne päästävät. Tästä aiomme pitää kiinni myös tulevaisuudessa”, Kangasniemi lisää.

Finnfundin vuosikertomus 2022 on valmistunut.

Finnfund ylitti uusia sijoituksia koskevat tavoitteensa: uusia sijoituspäätöksiä tehtiin 28, jotka olivat yhteensä 246 miljoonaa euroa. Uusista sijoituspäätöksistä 92 prosenttia kohdistui alemman keskitulotason ja sitä köyhempiin maihin.

Koronapandemian vaikutuksista ja poliittisista kriiseistä kärsinyt edellisvuoden negatiivinen tulos kääntyi positiiviseksi: vuoden 2022 liiketulos oli 324 000 euroa. Tuotot kierrätetään kokonaisuudessaan uusiin investointeihin.

Finnfund otti vuoden aikana merkittäviä askelia myös toiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa: yhtiö avasi ensimmäisen aluetoimistonsa Kenian pääkaupunkiin Nairobiin sekä laski onnistuneesti liikkeeseen ensimmäisen 75 miljoonan euron kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainan. Liikkeeseen lasku tukee Finnfundin tavoitetta edistää kestävää kehitystä tarjoamalla sijoitusmahdollisuuksia yksityisille sijoittajille ja nostaa yksityisen pääoman osuus rahoituksesta vähintään 50 prosenttiin.

Vuosikertomus kokoaa yhteen myös tuoreimmat, vuoden 2021 kattavat tiedot Finnfundin sijoitustoiminnan vaikuttavuudesta koko sijoitussalkun tasolla. Finnfundin sijoituksia saaneet yritykset esimerkiksi

  • työllistivät yhteensä 227 000 ihmistä, joista 37 % oli naisia
  • tuottivat energiaa yhteensä 5300 gigawattia
  • tekivät yhteistyötä 5,6 miljoonan pienviljelijän kanssa, joista 73 % oli naisia
  • myönsivät 4,9 miljoonaa lainaa mikro- ja pk-yrityksille, yhteensä 10,4 miljardia euroa ja
  • tarjosivat digitaalisia palveluja ja infrastruktuuria 37 miljoonalle ihmiselle.

Lisäksi Finnfundin sijoitukset sitoivat hiilidioksidia 250 500 tCO2e. Luku on jyvitetty Finnfundin rahoitusosuuden mukaan ja selvästi suurempi kuin Finnfundin rahoitusosuuden mukaan jyvitetyt rahoitettavien yhtiöiden päästöt. Tämän myötä Finnfundin sijoitussalkku oli hiilinettonegatiivinen -134 100 tCO2e.

Lue lisää Finnfundin vuosikertomuksesta.

Lisätietoja:

Jaakko Kangasniemi, toimitusjohtaja, p. 040 577 7676, mailto:jaakko.kangasniemi@finnfund.fi
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, p. 040 620 9767, mailto:kirsi.pere@finnfund.fi (median yhteydenotot)

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta ja luomme pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita. Sijoitamme vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Keskitymme erityisesti uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen, rahoitusalaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Yhteensä Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,22 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on yhteensä 100 työntekijää Helsingissä ja Nairobissa. Lisätietoja osoitteessa http://www.finnfund.fi

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: