Hyppää sisältöön
fi
en

Kaisa Alavuotunki, vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja 

”Kiinnostukseni yhteiskuntatieteisiin heräsi, kun sain Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana mahdollisuuden opiskella sosiologiaa. Päädyin opiskelemaan kansantaloustiedettä, mutta olin samalla töissä opiskelijajärjestössä ja järjestin harjoittelujaksoja kehitysmaihin. Silloin pääsin ensimmäistä kertaa myös matkustamaan Intiaan. Pikkuhiljaa kehityksen teemat avautuivat ja ymmärsin, että taloustiedettä voisi käyttää myös tähän. 

Väitöskirjani on kehitystaloustieteestä ja olen myös työskennellyt konsulttina. Koen, että kaikki tämä on valmistanut minua nykyiseen työhöni: Minussa yhdistyvät tutkijan ja konsultin ominaisuudet ja osaaminen, analyyttinen lähestymistapa ja projektimainen työskentely. 

Finnfund-vuosieni aikana vaikuttavuuden ennakkoarvio on siirtynyt investointiprosessissa aiempaa varhaisempaan vaiheeseen. Investointien vaikuttavuutta arvioidaan alusta alkaen ja tämä analyysi on keskeisemmässä osassa kuin aiemmin. Olemme myös tehneet useita isoja selvityksiä hankkeiden vaikuttavuudesta ja muutenkin siirtyneet hakemaan syvällisempää tietoa hankkeista.  On inspiroivaa olla töissä yrityksessä, jossa kehitystä katsotaan monesta eri näkökulmasta. Vierailut kohdemaihin ovat pitäneet realiteetit mielessä.  

Olen viime vuosina keskittynyt paljon tasa-arvosijoittamiseen eli niin sanottuihin gender-hankkeisiin. Finnfund oli jo pitkään kiinnittänyt huomiota sijoitustensa tasa-arvovaikutuksiin, mutta selvää linjanvetoa ei ollut. Keväällä 2019 julkaistu linjaus kokoaa yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla Finnfund ohjaa investointipäätöksiä kohti sukupuolten tasa-arvon edistämistä. 

Yksi kehityksen kulmakivistä on se, että naiset saadaan mukaan. Positiivisten asioiden kierre saa alkunsa, kun naiset pääsevät kouluttautumaan ja mukaan työelämään. Naisten asemasta keskustellaan hankeyhtiöiden kanssa jo investointiprosessin alkuvaiheessa, mikä osoittaa asian olevan meille tärkeä. Toki meidän on itsekin yhtiönä huolehdittava siitä, että oma toimintamme on kriteerien mukaista. 

Siirryin yhtiön johtoryhmään, kun aloitin Finnfundin vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtajana lokakuussa 2021. Samaan aikaan Finnfund viimeisteli uutta strategiaa vuosille 2022-2025 ja tavoitteenamme on muun muassa kaksinkertaistaa sijoitustemme vaikuttavuus vuodesta 2020 vuoteen 2025 samalla kun haluamme pitää salkkumme hiilinettonegatiivisena. Minun tehtäväni on viedä ilmasto-osaaminen jokaiseen Finnfundin toimintoon ja vahvistaa diversiteetin roolia läpileikkaavasti koko organisaatiossa. Oma motivaationi tulee siitä, että asetamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita.

Kolmen pienen lapsen äitinä olen arvostanut joustavuutta. Vaikka työhön sisältyy myös matkoja, olen saanut tasapainotettua työn ja perhe-elämän mielestäni hyvin. Etätyömahdollisuus helpottaa arkea ja kaikki ymmärtävät, että lapsia pitää viedä ja hakea. Lapseni ovat myös olleet toimistolla Lapsi mukaan töihin -päivässä, ja odottavat jo innolla seuraavaa kertaa.  

Osallistuin jokin aika sitten seminaariin, jonka aiheena oli ”voiko raha pelastaa maailman?”. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että VAIN raha voi pelastaa maailman. Olen taipuvainen ajattelemaan samoin. Sijoittajana meillä on mahdollisuus valita, millaisiin hankkeisiin ohjaamme rahoitusta ja keskustella hankeyhtiöidemme kanssa asioista, jotka olemme linjanneet tärkeiksi. Mielestäni Finnfund on ainutlaatuinen työpaikka Eusko, että Suomesta löytyy muita vastaavia. Lisäksi töissä on usein aidosti hauskaa energisen tiimimme ansiosta!” 

 

Lisätietoja:
Kehitysvaikutusten arviointi