Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Avainluvut

Avainluvut


2011

2012

2013

2014

2015

Kohdemaat, kpl

27

30

33

32

33

Hankkeet, kpl

137

143

149

160

160

Rahoituspäätökset, milj. euroa

32

56

90

115

84

Rahoituspäätökset, kpl

14

18

20

25

18

Maksatukset, milj. euroa

43

59

34

73

77

Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa

172

146

178

221

235

Salkku, milj. euroa

253

274

250

294

329

Oma pääoma, milj. euroa

186

203

215

236

251

Taseen loppusumma, milj. euroa

278

312

311

317

377

Henkilöstön määrä keskimäärin

49

49

49

51

56


Tulosanalyysi, milj. euroa


2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Rahoitustuotot

10,1

12,3

13,6

12,9

16,2

Rahoituskulut

-1,4

-1,6

-1,6

-1,8

-2,7

Rahoitustoiminnan kate

8,7

10,7

12,0

11,1

13,5

Liiketoiminnan muut tuotot

1,4

1,2

1,5

1,6

1,8

Hallinto, poistot ja muut kulut

-7,1

-7

-7,8

-8,4

-9,3

Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja

3,0

4,9

5,7

4,3

6,0

Arvostuserät ja myynnit

7,4

-3,3

-3

-1,9

-0,8

Verot

-1,2

-0,4

0

0

-0,1

Tulos

9,2

1,2

2,7

2,4

5,1


Tase, milj. euroa


2011 

2012 

2013 

2014  

2015

Vastaavaa


Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Sijoitukset

252,3

274,1

250,0

293,6

329,6

Vaihtuvat vastaavat

25,5

38,2

60,5

23,4

47,3


277,9

312,4

310,6

317,2

377,1

Vastattavaa


Oma pääoma

186,3

202,6

215,3

235,7

250,8

Vieras pääoma

91,6

109,8

95,3

81,5

126,3


277,9

312,4

310,6

317,2

377,1


Tunnusluvut


2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Omavaraisuusaste, %

67

65

69

74

67

Oman pääoman tuotto/v, %

4,9

0,6

1,3

1,1

2,1