Hyppää sisältöön
fi
en

Finnfundin päätoimialat

Finnfund painottaa kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli uusiutuvaa ja päästöjä vähentävää energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta, maataloutta sekä rahoitusalaa. Yhtiö voi rahoittaa myös muita toimialoja, kun hankkeilla on vahvat kehitysvaikutukset.

Uusiutuva energia

Ilmastonmuutoksen kannalta on ratkaisevaa, miten kehittyvät maat vastaavat nopeasti kasvavaan energiantarpeeseensa.

Uusiutuva energia on Finnfundin suurin toimiala yli 200 miljoonan euron salkulla ja sitoumuksilla.

Sijoitamme jatkuvasti tuuli-, aurinko-, vesi-, ja bioenergiaan sekä energiatehokkuuden kehitttämiseen. Hiilivoimaa Finnfund ei rahoita.

Kestävä metsätalous

Kestävä, ympäristön ja ihmisten kannalta vastuullinen metsätalous on keskeinen keino kamppailussa metsäkatoa ja ilmastonmuutosta vastaan.

Finnfundilla on sijoittanut kymmeneen metsäyhtiöön ja useaan kestävää metsätaloutta tukevaan rahastoon yhteensä x miljoonaa euroa. Afrikassa rahoittamamme istutusmetsähankkeet kattavat yhteensä 84 000 hehtaaria kuudessa maassa.

Metsähankkeissa istutetaan metsiä, joista tuotetaan puutavaraa, sähköpylväitä ja rakennustavaraa sekä samalla suojellaan arvokasta luonnonmetsää.

Rahoituslaitokset

Yli kolmanneksella maailman aikuisista on vain rajallinen tai ei lainkaan pääsyä virallisten rahoituspalvelujen piiriin. Suurin osa heistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa. Moni köyhä ihminen tai pienyrittäjä joutuu kehitysmaassa turvautumaan epävirallisiin ja usein epäluotettaviin rahalähteisiin pystyäkseen investoimaan tai varautumaan yllättäviin tilanteisiin. Pääsy rahoituspalveluiden piiriin on erityisen tärkeää naisille ja pienyrittäjille.

Siksi Finnfund rahoittaa myös pankkeja ja rahoituslaitoksia. Finnfundin rahoittamat pankit ovat usein keskittyneet rahoittamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, pieniä infrastruktuurihankkeita, perheyrityksiä tai kotitalouksia.

Vuoden 2017 lopussa pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tehtyjen investointien summa oli 121 miljoonaa euroa.

Kestävä maatalous

Maatalous on yksi Finnfundin painopistealueista, sillä tarpeet ja myös mahdollisuudet kehitysmaiden maataloustuotannon kehittämiseen ovat valtavat. Etenkin Afrikan maatalouden kehittäminen on välttämätöntä, jotta maanosa pystyy ruokkimaan kasvavan väestönsä. Koko Afrikan maataloussektori kärsii alhaisesta tuottavuudesta, minkä lisäksi monessa maassa maatalous on keskittynyt kotimaisen ruoantuotannon tai jatkojalostamisen sijaan yksipuolisten vientihyödykkeiden viljelyyn. Maatalouden kehittäminen voi kuitenkin tarjota nopeimman väylän teollistumisen vauhdittamiseen.

sijoitusten määrä 91 miljoona euroa.