Hyppää sisältöön
fi
en

Avainluvut

Vuoden 2017 lopussa Finnfundin sijoitukset ja maksamattomat sijoituspäätökset olivat yhteensä noin 719 miljoonaa euroa 171 hankkeessa 39 maassa.

Finnfund seuraa paitsi taloudellisia lukujaan, myös hankkeidensa kehitys- ja ilmastovaikutuksia.

Uusia rahoituspäätöksiä

201

miljoonalla eurolla (2017)

Salkku

495

miljoonaa euroa (30.6.2018)

Kohdemaihin

30 000

suoraa työpaikka, joista 10 000 naisille (vuonna 2016)

Taloudelliset avainluvut 2015 – 2017

2015 2016 2017
Kohdemaat, kpl 33 34 39
Hankkeet, kpl 160 167 171
Salkku, milj. euroa 329 356 393
Maksatukset, milj. euroa 77 81 114
Rahoituspäätökset, milj. euroa 84 152 201
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa 235 255 276
Oma pääoma, milj. euroa 251 233 244
Taseen loppusumma, milj. euroa 377 406 464
Henkilöstön määrä keskimäärin 56 60 71
Milj. euroa 2015 2016 2017
Rahoitustuotot 16,2 19,2 24,6
Rahoituskulut -2,7 -5,1 -8,6
Rahoitustoiminnan kate 13,5 14,1 16,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 1,6 1,5
Hallinto, poistot ja muut kulut -9,3 -10,6 -11,8
Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja 6,0 5,1 5,7
Arvostuserät ja myynnit -0,8 -4,8 -3,1
Verot -0,1 0 -0,6
Tulos 5,1 0,3 2,0
Tase, milj. euroa 2015 2016 2017
Vastaavaa
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2 0,1
Sijoitukset 329,6 356,3 393,3
Vaihtuvat vastaavat 47,3 49,5 70,3
377,1 406,0 463,7
Vastattavaa
Oma pääoma 250,8 232,9 244,1
Vieras pääoma 126,3 173,1 219,6
377,1 406,0 463,7
Tunnusluvut 2015 2016 2017
Omavaraisuusaste, % 67 57 53
Oman pääoman tuotto/v, % 2,1 0,1 0,8

Kehitysvaikutuksia numeroina 2015 – 2016

Raportoivien yritysten määrä vaihtelee vuosittain ja toimialoittain, joten vuodet eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Vuonna 2016 tiedot saatiin 92 yrityksestä (vuonna 2015: 89).  Vuoden 2017 tietoja julkaistaan syksyllä 2018. Lisää tietoa aiheesta kehitysvaikutukset-osiossa.

Suorat sijoitukset Rahastot

 

Rahoitus-laitokset Yhteensä
2016
Yhteensä
2015
Suorat työpaikat 14 607 479 14 866 29 952 25 603
Naisten suorat työpaikat 4 137 185 5 177 9 499 9 137
Epäsuorat työpaikat 9 085 73 829 1 109 242 1 192 156 105 483
Naisten epäsuorat työpaikat 1 530 23 076 5 544 30 150 24 388
Verot ja veronkaltaiset maksut, milj. EUR 59 220 55 334 285
Paikalliset ostot, milj. EUR  1) 4 164 4 164 300
Tuettujen viljelijöiden lukumäärä  2) 38 046 38 046 15 812
Tuotettu energia, GWh  3) 720 5 899 6 615 3 124
Asuntolainojen lukumäärä  4) 89 57 634 57 723 8 446
Asuntolainojen määrä, milj. EUR   4) 386 386 397
Mikrolainojen lukumäärä  5) 1 414 694 263 041 1 677 735 3 339 060
Mikrolainojen määrä, milj. EUR  5) 1 570 251 1 821 755
Pienyrityslainojen lukumäärä   6) 5 154 452 139 457 293 236 219
Pienyrityslainojen määrä, milj. EUR  6) 111 2 182 2 293 1 547
Suomen viralliseksi ilmastorahoitukseksi raportoitava osuus Finnfundin rahoituksesta, EUR  7) 7 600 000 14 000 000

 

Vastauksia saatiin yhteensä 92 yrityksestä (vuonna 2015 yhteensä 89 yritystä). Koska osa indikaattoreista on sektorikohtaisia, niihin vastanneiden yritysten lukumäärä poikkeaa kokonaisvastanneiden lukumäärästä seuraavasti:
1) 31 kpl, 2) 25 kpl, 3) 18 kpl, 4-6) 12 kpl

7) Suomen viralliseksi ilmastorahoitukseksi voidaan luokitella vain kehitysyhteistyöksi luettava rahoitus eli oman pääoman ehtoiset sijoitukset, ei siis esimerkiksi lainoja.