Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Finnfund tuomitsee ympäristöaktivistin murhan. Kritisoitu vesivoimala toteutetaan vastuullisesti.

4.3.2016

Finnfundin Hondurasissa rahoittamaa Agua Zarca -vesivoimahanketta vastustavan COPINH-järjestön johtaja Berta Cáceres murhattiin 3.3. Kyseessä on järkyttävä rikos, jonka Finnfund tuomitsee jyrkästi.

Finnfundin Hondurasissa rahoittamaa Agua Zarca -vesivoimahanketta vastustavan COPINH-järjestön johtaja Berta Cáceres murhattiin 3.3. Kyseessä on järkyttävä rikos, jonka Finnfund tuomitsee jyrkästi.

Murhan tekijöistä ja motiivista on tässä vaiheessa liikkeellä ristiriitaisia tietoja. Hondurasin sisäpoliittinen tilanne on kuitenkin tulehtunut, ja maassa on valitettavan vahva poliittisen väkivallan kulttuuri. COPINH on kritisoinut maan hallitusta luonnonvarojen käytöstä ja väittänyt muun muassa etnisen Lenca-vähemmistön oikeuksia poljetun. COPINH on tästä näkökulmasta kritisoinut myös Agua Zarcan voimalahanketta toistuvasti. Hanketta vastaan on järjestetty mielenosoituksia. Näiden yhteydessä on käytetty väkivaltaa, mutta osapuolten kuvaukset tapahtumista poikkeavat toisistaan huomattavasti. Hankkeen rahoittajat, muun muassa Finnfund ja Hollannin kehitysrahoitusyhtiö FMO, ovat korostaneet, ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että kaikkia osapuolia kuultaisiin ja ristiriidat purettaisiin rauhanomaisesti. Hanketta muun muassa mielenosoitusten aikana suojanneet vartijat ja poliisit on ohjeistettu välttämään voiman käyttöä.

Agua Zarcaa toteuttavaa hondurasilaisyhtiö DESAa (Desarollos Energéticos, S.A.) on julkisuudessa jo syytetty Cáceresin murhasta. Tähänastisten tietojen mukaan tekijöistä ei kuitenkaan vielä ole tietoa. Finnfund toivoo, että heidät saadaan oikeuden eteen. Finnfund seuraa tilanteen kehittymistä ja reagoi tarvittaessa.

Finnfund ja FMO ovat rahoittajina saaneet paljon liennytystä aikaan hankkeen ja sen kriitikkojen välillä, ja parannuksia myös muuhun hankkeen yhteiskunta- ja ympäristövastuun hoitoon. Hankkeen suhteet ympäröiviin yhteisöihin ovat parantuneet merkittävästi. Selkeä valtaosa alueen kylistä ja asukkaista tukee hanketta. COPINHin tuki keskittyy lähinnä yhteen kylään.

Hankkeesta on julkisuudessa liikkeellä paljon väärää tietoa. Kyseessä on noin 22 MW run-of-the-river -voimala. Siihen kuuluu vain yksi, noin 2 jalkapallokentän kokoinen tekoallas. Muuten joen pääuomasta johdettu vesi liikkuu maan alla (3 tunnelia, yhteensä noin 2 kilometriä), kanaaleissa (4 kappaletta, yhteensä noin 2,7 kilometriä) tai putkissa. Pääuomasta ei johdeta voimalaan niin paljon vettä, että joen ekosysteemi vaarantuisi. Hankkeen ympäristö- ja sosiaalivaikutukset on arvioitu huolella, ja ne on todettu erittäin vähäisiksi.

Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, hankkeeseen ei ole liittynyt väestön pakkosiirtoja eikä viljelymaan menetystä. Tarvittavat maa-alueet on ostettu vapaaehtoisin kaupoin, joissa myyjien oikeudet käydä kauppaa on tarkistettu huolella. Ympäristön kyliä ja asukkaita on informoitu ja konsultoitu tavalla (free, prior and informed consent, FPIC), jota Agua Zarcan kokoluokan ja ympäristövaikutusten hankkeessa ei tavallisesti edes käytetä. Finnfund ja FMO ovat olleet hyvin tarkkoja näiden asioiden suhteen.

Julkisuudessa esitetty väite, että hankkeen alkuvaiheissa mukana ollut kiinalainen rakennusyhtiö olisi lähtenyt hankkeesta, ei pidä paikkaansa. DESA ja yhtiö purkivat sopimuksensa vuonna 2013 yhteisymmärryksessä. Tilalle tuli costaricalainen COPRECA, joka tuntee paikallisen kulttuurin ja toimintatavat. 

Vastoin julkisuudessa esiintyviä tietoja patorakennelmaa ei myöskään ole merkittävästi skaalattu suuremmaksi alkuperäisistä suunnitelmista. Sen sijaan koko hanke siirrettiin joen (Rio Gualcarque) toiselle rannalle konfliktien välttämiseksi siihen kriittisesti suhtautuvan väestönosan kanssa. Alkuperäiskansoilta ei hankita yhteiskäytössä ollutta maata eikä pääsyä luonnonvaroihin rajoiteta. San Francisco de Ojueran kunta, josta käsin projektia nyt toteutetaan, ei ole alkuperäiskansojen aluetta, eikä mikään kylistä sillä puolella jokea, jossa hanke nyt sijaitsee, identifioi itseään alkuperäisyhteisöksi.

Perusteet Finnfundin osallistumiselle Agua Zarcan rahoittamiseen ovat alusta asti olleet hankkeen huomattavat kehitysvaikutukset:

  • Honduras on yksi latinalaisen Amerikan köyhimpiä maita, joka tarvitsee kipeästi investointeja.
  • Agua Zarcan arvioidaan valmistuessaan tuottavan sähköä vuodessa noin 94 GWh, mikä vastaa noin 120500 maaseudulla olevan hondurasilaisen kotitalouden, eli noin puolen miljoonan ihmisen vuotuista sähkönkulutusta.
  • Kyseessä on uusiutuvan energian hanke, joka vähentää Hondurasin hiilidioksidipäästöjä. Projektin ennustetut keskimääräiset CO2-säästöt ovat noin 61 000 tonnia vuodessa.
  • Gualcarque-joen lähiympäristö on harvaan asuttua, vuoristoista aluetta maaseudulla. Projektin arvioidaan tarjoavan rakennusvaiheessa satoja ja valmistumisen jälkeen noin 40 työpaikkaa.
  • Lähialueen väestö hyötyy myös DESAn vapaaehtoisen yritysvastuuohjelman kautta. Siihen sisältyy muun muassa teiden parantamista, juomavesijärjestelmien suunnittelua ja osarahoitusta, lahjoituksia kouluille ja erilaisia koulutusohjelmia. Sähköistyksen on osana DESAn vapaaehtoista ohjelmaa saanut jo 1392 kotitaloutta.
  • Hondurasin sähköntuotanto on nykyisellään riippuvainen tuontiöljystä. Hankkeella oletetaan olevan merkittävä positiivinen vaihtotasevaikutus.  


Finnfund antaa mielellään lisätietoja omasta osuudestaan hankkeeseen, ja tapaa esimerkiksi tapahtumista huolta kantavien järjestöjen edustajia. Finnfundin omistajaohjauksesta vastaava ulkoasiainministeriö on pidetty ajan tasalla tapahtumista ja yhtiön sijoituksesta Agua Zarcassa.

Jaakko Kangasniemi, toimitusjohtaja
jaakko.kangasniemi(at)finnfund.fi, p. 040 577 7676

Tapio Wallenius, johtaja, vaikuttavuus ja viestintä
tapio.wallenius(at)finnfund.fi, p. 050 351 0753